(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

L-phenylalanine

L-phenylalanine


Một axin amijn sử dụng như một chất điều hoà da. Nó được sử dụng trong sản phảm chăm sóc tóc nhiều hơn chăm sóc da.