(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Keratin amino acid

Keratin amino acid


(Tiếng Việt. axit amin keratin)

Hỗn hợp các axit amin thu được qua quá trình thuỷ phân hoàn toàn keratin.

Xem thêm amino acid; keratin.
X