(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hydroxyproline

Hydroxyproline


Hydroxyproline– một amino acid dưỡng da. Nó là một thành phần của collagen.