(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde


Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde– một hương liệu có mùi cây cỏ nhẹ. Nó có thể gây ra kích ứng da.