(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hexylene glycol

Hexylene glycol


Hexylene glycol– có thể được xem là chất giúp hòa tan các chất khác. Xem thêm polyethylene glycol.