(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hexyl laurate

Hexyl laurate


Hexyl laurate– là một chất làm mềm da nhẹ và là chất vận chuyển của hoạt chất hòa tan trong lipid. Nó là chất không gây kích ứng và không có mùi. Nó cải thiện khả năng bao phủ của sản phẩm và cảm giác trên da. Xem thêm lauric acid.