(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hexamidine diisethionate

Hexamidine diisethionate


Hexamidine diisethionate– là một chất kháng khuẩn và bảo quản với nấm và men. Nó cũng có thể làm mềm da một phần.