(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hectorite

Hectorite


Hectorite– một trong những chất chính của đất sét bentonite. Nó được dùng như tác nhân làm đặc và tạo huyền phù trong hệ nền nước của nhũ tương dầu trong nước.
X