(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glycoside/C12-16

Glycoside/C12-16


Glycoside/C12-16– hợp chất của cồn béo nhân tạo với 12-16 carbon trong chuỗi alkyl.
X