(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glycogen

Glycogen


Glycogen– một tác nhân dưỡng ẩm cho da. Nó là một polymer có khối lượng phân tử lớn được vận chuyển thông qua chất nguyên sinh của tế bào.