(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glyceryl tribehenate

Glyceryl tribehenate


Glyceryl tribehenate– được biết như tribehenin. Xem thêm tribehenin.