(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glyceryl tri-isostearate (triisosteatin)

Glyceryl tri-isostearate (triisosteatin)


Glyceryl tri-isostearate (triisosteatin)– một chất làm mềm da và nhũ hóa.