(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glyceridic iol (hydrogenated)

Glyceridic iol (hydrogenated)


Glyceridic iol (hydrogenated)– dầu glyceridic (bị hydro hóa)– là một chất làm mềm da và dưỡng ẩm da.