(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glutaral (glutardialdehyde)

Glutaral (glutardialdehyde)


Glutaral (glutardialdehyde)– một chất bảo quản phổ rộng có thể gây kích ứng da. Đây là một amino acid tìm thấy trong cây củ cải đường xanh.