(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethylhexyl p-methoxycinnamate

Ethylhexyl p-methoxycinnamate


Ethylhexyl p-methoxycinnamate– có khả năng hấp thu tia UVB rất tốt cùng ới khả năng hấp thu tia UVA một cách giới hạn. Xem thêm octyl methoxycinnamate.