(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethylhexyl methoxycinnamate

Ethylhexyl methoxycinnamate


Ethylhexyl methoxycinnamate– cũng được biết là octinoxateoctyl methoxycinnamate. Đây là tên theo danh pháp quốc tế của các chất dùng trong mỹ phẩm đã được liệt kê trong quá khứ như octyl methoxycinnamate. Hiện nay, cả hai tên này đều được dùng mặc dù Ethylhexyl methoxycinnamate sẽ được lấy làm tiêu chuẩn. Xem thêm octyl methoxycinnamate.