(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethylhexyl glycerin

Ethylhexyl glycerin


Ethylhexyl glycerin– một chất dưỡng ẩm da và chất bảo quản được chiết xuất từ glycerin.