(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethylene acrylate copolymer

Ethylene acrylate copolymer


Ethylene acrylate copolymer– một chất hình thành màng, giữ ẩm, và điều chỉnh độ nhớt. Chất này là polymer nhân tạo. Xem thêm acrylates.