(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate

Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate


Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate– một hóa chất được công nhận bởi FDA với mức sử dụng cho phép từ 1-5%.
X