(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethoxydiglycol behenate

Ethoxydiglycol behenate


Ethoxydiglycol behenate– được dùng để cải thiện tính ổn định và độ tạo kem cho sản phẩm.