(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Escin

Escin


Escin– là một saponin được tìm thấy trong hạt của cây hạt dẻ ngựa. xem thêm chiết xuất cây hạt dẻ ngựa.
X