(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Elastin polypeptides

Elastin polypeptides


Elastin polypeptides– một dẫn xuất elastin được dùng như một hoạt chất được vận chuyễn bởi liposome.