(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

EDTA

EDTA


EDTA– giúp tăng cường hệ thống bảo quản trong quá trình điều chế và cũng là chất càng hóa.
X