(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Disodium lauriminodipropionate

Disodium lauriminodipropionate


Disodium lauriminodipropionate– một chất hoạt động bề mặt có tính tạo bọt và làm sạch da.