(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dipotassium phosphate

Dipotassium phosphate


Dipotassium phosphate– được dùng như chất đệm nhằm điều chỉnh độ acid trong dung dịch.