(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dioctylcyclohexane

Dioctylcyclohexane


Dioctylcyclohexane – một chất làm mềm da được dùng như chất thay thế hỗn hợp dầu cá và dầu gan cá mập.