(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dioctyl sodium sulfosuccinate

Dioctyl sodium sulfosuccinate


Dioctyl sodium sulfosuccinate – một chất hoạt động bề mặt dùng như chất làm sạch da.