(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dioctyl malate

Dioctyl malate


Dioctyl malate – là một chất hình thành màng mỏng và chất làm mềm được dùng trong quá trình điều chế các sản phẩm chăm sóc da.