(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dimethicone copolyol polyacrylate

Dimethicone copolyol polyacrylate


Dimethicone copolyol polyacrylate – nhũ tương chịu nước có khả năng hình thành màng