(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dimethicone copolyol isostearate

Dimethicone copolyol isostearate


Dimethicone copolyol isostearate – hoạt động như một chất làm mềm da và mang lại độ nhớt cao trong quá trình điều chế. Xem thêm dimethicone.
















X