(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Diisostearyl malate

Diisostearyl malate


Diisostearyl malate – một chất hình thành màng và chất làm mềm da thứ yếu được dùng chủ yếu trong đồ trang điểm hoặc các quá trình điều chế huyền phù khác.