(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Diisopropyl sebacate

Diisopropyl sebacate


Diisopropyl sebacate – được dùng trong quá trình điều chế mỹ phẩm nhờ vào tính làm mềm da. Nó được dùng như một dung môi đặc biết là hương liệu.