(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

dicaprylyl ether

dicaprylyl ether


dicaprylyl ether – một chất dưỡng ẩm da.
X