(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Decene/butene copolymer

Decene/butene copolymer


Decene/butene copolymer – được dùng điều chỉnh độ nhớt sản phẩm.
X