(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Decaglyceryl dipalmitate

Decaglyceryl dipalmitate


Decaglyceryl dipalmitate – xem thêm polyglyceryl-10 dipalmitate.