(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

DEA oleth-3 phosphate

DEA oleth-3 phosphate


DEA oleth-3 phosphate – một nhũ tương. Đây là muối diethanolamine của hỗn hợp phức tạp của phosphoric acid ester và oleth-3.