(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

DEA oleth-10 phosphate

DEA oleth-10 phosphate


DEA oleth-10 phosphate – một nhũ tương được dùng chính cho các chất tạo độ ẩm. đây là muối diethunolamine của hỗn hợp phức tạp của phosphoric acid ester và oleth-10.
X