(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

DEA dihydroxypalmityl phosphate

DEA dihydroxypalmityl phosphate


DEA dihydroxypalmityl phosphate – là một nhũ tương.