(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cinnamyl alcohol

Cinnamyl alcohol


Cinnamyl alcohol– cồn quế – được tìm thấy tự nhiên trong vỏ quế. Ta có thể dùng như hương liệu