(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Chromium oxide green

Chromium oxide green


Chromium oxide green – một chất tạo màu dùng chủ yếu trong các chất chế tạo sản phẩm trang điểm. xem thêm hỗn hợp chronium.
X