(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Chlorophyllin copper complex

Chlorophyllin copper complex


Chlorophyllin copper complex– hỗn hợp đồng chlorophyllin– một chất tạo màu có được từ chlorophyll. Xem thêm chlorophyll.