(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Chlorhexidine digluconate

Chlorhexidine digluconate


Chlorhexidine digluconate– một chất bảo quản dùng chủ yếu ở nồng độ 0.01 đến 0.1% nhằm bảo vệ da chống lại vi khuẩn. chất này không bền trong nhiệt độ cao. Chlorhexdine digluconate được dùng phổ biến ở châu Âu hơn ở Mỹ. xem thêm chlorhexidine.