(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cetyl trimethylammonium bromide (cetrimonium bromide)

Cetyl trimethylammonium bromide (cetrimonium bromide)


Cetyl trimethylammonium bromide (cetrimonium bromide)– một biocide dùng trong mỹ phẩm và là một chất tạo nhũ tương. Nó cũng là muối ammonium bậc bốn.