(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cetyl phosphate

Cetyl phosphate


Cetyl phosphate– một chất nhũ tương hóa nhẹ có khả năng gây kích ứng thấp