(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cetyl hydroxyethyl cellulose

Cetyl hydroxyethyl cellulose


Cetyl hydroxyethyl cellulose– giống với hydroxyethyl cellulose, nhưng có thể có tính làm đặc nhẹ và hút nước trong quá trình điều chế. Xem thêm hydroxyethyl cellulose.