(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ceteth

Ceteth


Ceteth– được dùng như chất hoạt động bề mặt trong một số mỹ phẩm. ceteth là hỗn hợp của các dẫn xuất cetyl, lauryl, stearyl, và cồn oleyl kết hợp với ethylene oxide.