(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cetearyl glucoside

Cetearyl glucoside


Cetearyl glucoside– một chất nhũ hóa và hoạt động bề mặt