(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cellulose

Cellulose


Cellulose– chất làm đặc và là chất nhũ hóa. Thu được từ thực vật.