(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cellulose fiber

Cellulose fiber


Cellulose fiber– sợi thực vật– được dùng như chất làm đặc, tạo huyền phù, và giữ nước.