(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Casein amino acids

Casein amino acids


Casein amino acidsprotein sữa bị thủy phân. Được dùng như chất nhũ hóa trong nhiều loại mỹ phẩm. Nó cũng giữ nước cho chất làm ẩm. Xem thêm amino acid, protein sữa.